Forward Jokes!
General | Jokes | Images | Suomeksi

Index | Search | Latest | Random | Previous | Next | Printable Page | Send to a Friend | Jokes in English

Hevosenpaskabingo

Nukahteletko kokouksissa ja seminaareissa? Miten pysyt hereillä asiantuntija-alustusten aikana? Hevosenpaskabingo on keino, joka muuttaa kaiken!

Hevosenpaskabingon säännöt

Tee etukäteen 25 ruudun ruudukko (5x5) ja ripottele siihen numerot 1-25 haluamaasi järjestykseen. Ota ruudukko mukaasi kokoukseen, seminaariin tai muuhun vastaavaan tilaisuuteen. Kun kuulet jonkin alla olevista ilmauksista, ruksita vastaava numero ruudukosta. Kun saat viisi ruksia vaaka- tai pystysuoraan tai vinottain, nouse ylös ja huudahda: "Tämä on hevosenpaskaa!"

Ilmaukset

  1. Synergia
  2. Strategia
  3. Visio
  4. Case
  5. Tilanneherkkyys
  6. Ydinosaaminen
  7. Dynaaminen
  8. Missio
  9. Profiloituminen
  10. Brandi
  11. Arvot
  12. Segmentti
  13. Business-to-Business
  14. Itseohjautuvuus
  15. Signaali
  16. Tulosvastuu
  17. Resurssointi
  18. Fokusoida
  19. Laatujohtaminen
  20. Pitkässä juoksussa
  21. (Mega)trendi
  22. Asiakaslähtöisyys (-keskeisyys)
  23. Toimintaympäristö
  24. Konsepti
  25. Funktio

Voit myös valita listalle omassa työyhteisössäsi tai alallasi esiintyviä vastaavia ilmauksia.

Käyttäjäkokemuksia

Kommentteja yhdysvaltalaisen version (Bullshit Bingo) käyttäjiltä:

"Olin ollut kokouksessa vasta viisi minuuttia, kun voitin." Jack W., Boston

"Keskittymiskykyni kokouksissa on kohonnut huomattavasti." David D., Florida

"Ensimmäisen voittoni jälkeen kokoukset eivät ole enää koskaan tuntuneet samalta kuin ennen." Bill R., New York City

"Ilmapiiri oli jännittynyt viimeisimmässä projektipalaverissamme, kun 14 meistä odotti viidettä ruutua." Ben G., Denver

"Puhuja oli ällistynyt, kun me kahdeksan huusimme 'hevosenpaskaa' kolmannen kerran kahden tunnin sisään." Kathleen L., Atlanta

Asuntovelallisen hevosenpaskabingo

Asuntovelallisen hevosenpaskabingo on varsinaisen hevosenpaskabingon muunnelma, jossa toimitaan muuten aivan kuten alkuperäisessäkin versiossa, mutta sen sijaan, että noustaisiin ylös ja huudettaisiin, mutistaan vain istualtaan itsekseen hiljaa: "Tämä on hevosenpaskaa."


Did you enjoy this joke? Send it to a friend!

Home | Site Contents | Search | Feedback